Οι τοποθετήσεις στην Βουλή για το νέο νόμο για τα όπλαΠατήστε στο video για ενεργοποίηση του ήχου.
400371963


Post:6015
Categ:15,12,

Check:6235, 4
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 44 [1] => 10 [2] => 16 [3] => 12 [4] => 11 )

Check:6236, 3
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 44 [1] => 10 [2] => 16 [3] => 12 [4] => 11 )
Spot 3170 already viewed 100 times today.

Check:3172, 3
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 10 [1] => 16 )

Check:5788, 3
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 44 [1] => 10 [2] => 15 [3] => 16 [4] => 12 [5] => 11 )

ID: Array ( [0] => 6235 [1] => 6236 [2] => 5788 [3] => 5788 ) ---> 6236 ---> 400371963 (3)

Δείτε τις τοποθετήσεις – παρεμβάσεις της ΚΣΕ και της ΠΕΒΕΚΕ στη Διαρκή επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης για το νέο νόμο για τα όπλα στη Βουλή και τα θέματα που προκύπτουν και για για τα κυνηγετικά όπλα.395695116

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ