Κυνήγι μπεκάτσας στα πουρνάριαΠατήστε στο video για ενεργοποίηση του ήχου.
386495661


Post:393
Categ:10,

Check:3163, 4
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 11 )

Check:3168, 4
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 22 )
Spot 3170 already viewed 100 times today.

Check:3171, 4
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 22 )

Check:3172, 4
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 22 )

Check:5787, 4
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 10 [1] => 16 [2] => 12 )

Check:5788, 3
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 10 [1] => 16 [2] => 12 )

Check:5789, 3
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 10 [1] => 16 [2] => 12 )

Check:4317, 3
Linked Posts:
Linked Categ: Array ( [0] => 13 [1] => 15 [2] => 42 [3] => 22 )
Spot 4318 already viewed 1 times today.

ID: Array ( [0] => 5787 [1] => 5788 [2] => 5789 ) ---> 5789 ---> 386495661 (3)

Μοναδικές στιγμές από το κυνήγι της μπεκάτσας σε έναν από τους πλέον δύσκολους βιοτόπους της, τα πουρνάρια. Όμορφες φέρμες με Πόιντερ & Σέττερ στους κυνηγότοπους της Φθιώτιδας.366484614

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ